slide1 slide2 slide3 slide4

Regionalne Towarzystwo Powiślan w Wilkowie n/Wisłą zostało założone w lutym 1996 r. Zajmuje się promocją regionu, propaguje piękno krajobrazu gminy Wilków i jej walory turystyczne oraz bada dzieje Powiśla Lubelskiego .

Od 2004 roku Towarzystwo współpracuje także z samorządem sąsiedniej gminy Łaziska, realizując w ten sposób ideę regionalnego towarzystwa, mającą dłuższą historię, związaną z działalnością rodziny Kleniewskich w XIX i XX wieku, a w szczególności Marii Kleniewskiej, która to propagowała w założonym przez siebie Stowarzyszeniu Zjednoczonych Ziemianek idee muzeów regionalnych                                                                                                              

Ważną rolę odegrał też pracujący w Polanówce Henryk Wiercieński, sybirak, publicysta, badacz dziejów regionalnych. Wspomnienia Wiercieńskiego i Kleniewskiej stanowią do dziś jedno z ważniejszych drukowanych źródeł lokalnej historii Powiśla.

W utrwalaniu historii regionu bardzo duży udział mieli  także wilkowscy księża: Proboszcz parafii Wilków Józef Błażowski  i Antoni Chotyński, kapelan kaplicy w Zagłobie, archeolog amator, którego badania archeologiczne na Powiślu, a zwłaszcza w Dratowie, na początku XX w. doprowadziły do odkrycia odrębnej kultury epoki brązu, tzw.kultury trzcinieckiej. Towarzystwo od 2003 roku wydało ponad 50 numerów kwartalnika „Powiśle Lubelskie”,(dział Gazeta) którego egzemplarze , w nakładzie 1500 szt. są rozpowszechniane bezpłatnie na terenie dwu gmin: Wilków i Łaziska (obecny powiat opolski). Są także dostępne w niektórych bibliotekach i szkołach , a nawet wysyłane za granicę dla osób związanych z tym rejonem Lubelszczyzny

                                                                                        Opracował

                                                                                    Władysław Mądzik