slide1 slide2 slide3 slide4

ReTrospektywnePowiśle

Ponad 12 lat temu Wojciech Włodarczyk - pomysłodawca, animator i współtwórca gazety "Powiśle Lubelskie" tak oto rozpoczął edycję pierwszego numeru:

Regionalne Towarzystwo Pawiślan w Wilkowie nad Wisłą powstało 7 lat temu. Już wówczas, na zebraniu założycielskim, uchwalono wydawanie pisma poświęconego naszemu regionowi, i chociaż różne były koleje naszego stowarzyszenia nie wycofaliśmy się z tego zobowiązania.... Czytaj dalej.