slide1 slide2 slide3 slide4

W ciągu minionego okresu działalności Towarzystwo wydało 6 książek :

1998 r. Wojciech Włodarczyk „Dzieje Wilkowa i okolic”

Dzisiejsza gmina Wilków powiatu opolskiego województwa lubelskiego obejmująca swym zasięgiem większość Powiśla lubelskiego - jego północną część, nie posiada swojej monografii historycznej. Istnieje wiele opracowań cząstkowych obejmujących wycinkowo dzieje parafii, omawiających sprawy własności lub przedsięwzięć gospodarczych, opracowań dotyczących tutejszych upraw. Są też zalążki monografii postaci związanych z Powiślem. Mamy opracowania etno¬graficzne, językoznawcze, geograficzne i przyrodnicze. Nie ma jednak jednolitego opracowania dziejów tego wyjątkowego w skali całej Polski mikroregionu.

2002 r. Maria Kleniewska „Wspomnienia”

„Wspomnienia" Marii Kleniewskiej przechowywane w dziale rękopisów Biblioteki Narodowej w Warszawie spisane były własnoręcznie (częściowo były dyktowane Teresie Rylskiej i prawdopodobnie córce Halinie Iłłakowiczowej) przez autorkę na początku lat 40-tych w Dratowie na Powiślu lubelskim. Data ułatwiająca wyznaczenie czasu pisania pamiętników, jaka pojawia się, zresztą mimochodem, we „Wspomnieniach" to rok 1940. Tekst był poprawiany i uzupełniany w późniejszym okresie o drobne informacje, prawdopodobnie na krótko przed śmiercią autorki w Lublinie 10 września 1947 roku. „Wspomnienia" zostały odsprzedane Bibliotece Narodowej przez Halinę Doria-Dernałowicz w roku 1974

2005 r. "Księga Akt Zaślubionych w parafii Wilkowskiej, 1741-1797"

Regionalne Towarzystwo Powiślan w Wilkowie nad Wisłą od dawna zapowiadało wydanie wzbudzającej dużą ciekawość mieszkańców Powiśla najstarszej zachowanej księgi parafii wilkowskiej "Księgi Akt Zaślubionych" z lat 1741-1797. Odpowiadamy w ten sposób na zainteresowania mieszkańców własną historią, historią własnej rodziny. Znakomity wstęp historyka dr Michała Kopczyńskiego ukazuje szersze znaczenie pod¬jętej przez nas edycji. Odnaleziona właśnie w archiwum parafialnym księga akt chrztów z lat 1742-1781 (bez okładek i strony tytułowej, o podobnym formacie, co "Księga Akt Zaślubionych", blisko dwukrotnie większej objętości, zniszczona i niepełna), odsłania nowe możliwości badań genealogicznych i demo¬graficznych mieszkańców Powiśla i w znaczący sposób uzupełnia "Księgę Akt Zaślubionych". "Księga akt chrztów", choć wymagająca o wiele większych nakładów pracy (żmudne odczytanie zapisów i uszeregowanie luź¬nych kart) powinna być możliwie najszybciej wydana przez nasze Towarzystwo. Stanowi ważne uzupełnienie niniejszej "Księgi Akt Zaślubionych".

2009r. Hubert Włodarczyk „120 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilkowie nad Wisłą”

Gmina Wilków obejmująca większość Powiśla Lubelskiego może poszczycić się jedną z najstarszych Ochotniczych Straży Pożarnych w Polsce. Obchodzona w maju 2008 roku 120 ta rocznica istnienia tej jednostki zdopingowała nasze Regionalne Towarzystwo Powiślan do przygotowania niniejszej niewielkiej publikacji zbierającej najważniejsze fakty z jej dziejów. Jesteśmy świadomi, że nie udało się nam napisać pełnej historii wilkowskiej straży. Odeszli już najważniejsi świadkowie, brakuje dokumentów, konieczna byłoby szczegółowa kwerenda w archiwach, jesteśmy pewni, że prywatne zbiory wciąż pełne są nieznanych nam jeszcze fotografii. Ta książka to także apel, aby historię OSP w Wilkowie uzupełnić. Dzieje wilkowskiej Ochotniczej Straży Pożarnej mają szczególny charakter. Toczą się na terenie parafii pod wezwaniem św. Floriana, patrona strażaków. Ten związek nadaje działalności strażaków i strażackiej tradycji dodatkowy wymiar. Służba pożarnicza była zawsze czymś więcej niż tylko walką z żywiołem. Rycerski wzór patrona zobowiązywał i zobowiązuje do wielu społecznych inicjatyw wzmacnia też szczególny strażacki etos. Cieszy w tej książeczce i to, że została napisana przez młodego autora, za¬uroczonego lokalną historią i bogatą tradycją pożarniczej drużyny. Cieszy także gotowość władz powiatowych i gminnych oraz samej Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilkowie do sfinansowania druku naszego przedsięwzięcia. Ta publikacja to nie tylko dowód uznania dla społecznej działalności strażaków, ale także dowód jak bardzo cenimy miejscową tradycję. Wojciech Włodarczyk, Prezes Regionalnego Towarzystwa Powiślan w Wilkowie nad Wisłą

2010 r. Janusz Węgiełek „Wiślanym szlakiem ”

Janusz Węgielek ur. w 1947 r. w Warszawie, wybitny prozaik, publicysta i tłumacz. Ukończył studia polonistyczne w Uniwersytecie Warszawskim, współpracował z Instytutem Badań Literackich PAN oraz czasopismami: „Nowe Książki", „Res Publica", "Teksty", „Twórczość", „Tygodnik Solidarność", „Więź", „Znak". Po 1981 roku uczestniczył w działalności podziemnej kultury niezależnej. Od 1989 r. członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, od 20 lat również jest sadownikiem na Powiślu lubelskim. Autor m. in. książek: Opowiadania awanturnicze, Warszawa 1975 (nagroda „Nowego Wyrazu" w Warszawie), Mam ciało, Warszawa 1979 (nagroda Fundacji Kościelskich w Genewie oraz „Życia i Myśli" w Warszawie), Pochwała szpiega, Przasnysz 1993, utwór pt. Juliana Fałata 13 m 1 (niecałość) ukazał się tylko na łamach „Twórczości" 1989 nr 5. Eseje i felietony zamieszcza od kilku lat w lokalnym piśmie „Powiśle Lubelskie".

2016 r. Tadeusz Gierczak Władysław Mądzik - Okupacja Niemiecka na Lubelskim Powiślu

Dotychczas nie było na krajowym rynku księgarskim ani też na lokalnym takiej pozycji wydawniczej, która w miarę całościowo obejmowałaby wydarzenia z okresu okupacji niemieckiej na terenie Powiśla. Opublikowanie książki „Okupacja niemiecka na Powiślu Lubelskim” jest zbieżne z takimi oczekiwaniami i potrzebami społecznymi .Dziś, po ponad 75 latach od wybuchu II wojny światowej , świadków tamtego okresu jest już coraz mniej i w związku z tym coraz trudniej w miarę rzetelnie i obszernie przedstawić grozę wojny i tragizm okupacji. Nasza publikacja ma też pozostawić trwały ślad zapisany na stronach książki przez aktywnego świadka tamtych wydarzeń, którym był Tadeusz Gierczak, rodem z Powiśla