slide1 slide2 slide3 slide4
ZARZĄD
Wiceprezes Mariola Filiks
Sekretarz Grażyna Jarska
Skarbnik Zofia Markiewicz
 Członkowie Zarządu 
Bogdan Bandzarewicz
Bogusław Bernacki
Monika Mędrek
Monika Lejwoda
 Joanna Walencik
Grażyna Włodarczyk
 
Komisja Rewizyjna
Przewodniczący Andrzej Rozwód
Wice-przewodnicząca Rena Wicha
Sekretarz Beata Piwowarek
Sabina Lasota
Sąd Koleżeński
Janusz Ogiński
Kuś Joanna
 Pietroń Beata